Γεώργιος Τερζής, MD
Χειρουργός Ορθοπαιδικός
Logo
Contact

Ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου

Πρόκειται για μία καινούργια τεχνική που κερδίζει διαρκώς έδαφος διεθνώς, για μία μέθοδο ολικής αλλαγής της άρθρωσης του ώμου, που όμως έχει ανάποδο σχήμα από την κλασσική αρθροπλαστική. Ο λόγος είναι ότι με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερη κίνηση της άρθρωσης και καλύτερη εκμετάλλευση του δελτοειδή μυ.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Η πρώτη και κύρια ένδειξη για την εφαρμογή αυτής της τεχνικής είναι μη διορθούμενη με άλλες μεθόδους μεγάλη ρήξη του τενόντιου πετάλου, που είναι συνέννωση τενόντων 4 μυών που σταθεροποιούν και κινούν την άρθρωση του ώμου. Συνήθως συνυπάρχει αρθρίτιδα (καταστροφή της άρθρωσης) εξ αρχής ή παρουσιάζεται αργότερα σαν συνέπεια της αρχικής ρήξης. Η κατάσταση αυτή γνωστή και σαν επώδυνη ψευδοπαράλυση (αδυναμία ανύψωσης του άνω άκρου), είναι συχνή σε ηλικιωμένους και μέχρι τώρα δεν υπήρχε αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης της. Συστήνεται επίσης και σε βαρειά κατάγματα του ώμου, ειδικά σε ηλικιωμένους και σε περιπτώσεις που υπάρχει βαρύς τραυματισμός του τενοντίου πετάλου.

Η μέθοδος αυτή έχει ένα μικρό ποσοστό επιπλοκών, αλλά παρέχει έναν ανώδυνο και ικανοποιητικά λειτουργικό ώμο.


Αφήστε ένα σχόλιο

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι σε για να δημοσιεύσετε ένα σχόλιο.